Prohlášení IFIS k rozhodnutí VS Praha ve věci Arca Investments, a.s.