Usilujeme o zmocnění k zastupování a hlasování na schůzích VV, kde chceme prosadit náš program maximální návratnosti pohledávek

Zprávy: