Headline

26. 7. 2021

Aktuálně: Vrchní státní zastupitelství v Praze se postavilo za IFIS. Správcem Arcy nemá být Louda

20. 7. 2021

Aktuálně: IFIS je největším nezajištěným věřitelem v IŘ ARCA!

20. 7. 2021

Aktuálně: IFIS se stal předsedou věřitelského výboru FLS!

14. 7. 2021

Aktuálně: IFIS zahájil program pro zastupování všech drobných samostatně přihlášených věřitelů ARCA INVESTMENTS na schůzích věřitelského výboru.

12. 7. 2021

Aktuálně: IFIS podal trestní oznámení na představitele Arcy Investmens

29. 6. 2021

Aktuálně: Pro klienty NOVA MONEY MARKET byl spuštěn náš program řešení jejich nedobytných pohledávek

28. 6. 2021

Aktuálně z IŘ FLS: IFIS prosadil práva věřitelů! Lee Louda byl odvolán, nyní je jmenován nový insolvenční správce. VV zamezil možnosti vypracování reorganizačního návrhu dlužníkem.

28. 6. 2021

Aktuálně: Pohledávky Ed busy výkup za okamžitou platbu 16,25 % z nominální hodnoty!

28. 6. 2021

Aktuálně: Zahájili jsme výkup pohledávek za SALIA GROUP! Okamžitý výkup za cenu 5% z nominálu plus odložená platba fixovaná na budoucí výtěžek v hodnotě 90% z veškerého plnění nad 20%

Zprávy: