Aktuálně z IŘ FLS: IFIS prosadil práva věřitelů! Lee Louda byl odvolán, nyní je jmenován nový insolvenční správce. VV zamezil možnosti vypracování reorganizačního návrhu dlužníkem.

Zprávy: