Online navázání spolupráce
výkup pohledávek za SALIA GROUP Ltd.

Vážené dámy a pánové,
tak jak jsme avizovali, rozhodli jsme se přistoupit k výkupu pohledávek za dlužníkem SALIA GROUP Ltd. Navazujeme tímto na úspěšný projekt výkupu pohledávek za dlužníkem SAVINGS FUNDS, který jsme otevřeli před několika léty a v rámci jehož jsme mnohým podvedeným klientům dlužníka pomohli v jejich nelehké situaci.

Odvážíme se tvrdit, že situace u SALIA GROUP je pro Vás klienty ještě složitější než v předchozím případu s dlužníkem personálně propojené SAVINGS FUNDS. Finanční prostředky, které jste investovali nemáte k dispozici a nemáte téměř žádnou jistotu, že se návratnosti své investice v budoucnu domůžete. My umíme s takovými pohledávkovými riziky jako je toto pracovat, ocenit je a dát Vám nabídku řešení.

Z praxe a předchozího případu víme, že Vaše nedůvěra k možnosti vymožení Vaší investice, v nějaké důstojné výši a přijatelné lhůtě, je více než výrazná. Bohužel nezbývá než souhlasit, že rizika odkupu takovéto pohledávky jsou velká. Z tohoto důvodu náš analytický tým stanovil poměrně přísné základní podmínky pro výkup pohledávek za dlužníkem SALIA GROUP. Přesto se domníváme, že za situace, kdy na českém trhu není jiný subjekt, který by tyto pohledávky vykupoval, bude pro Vás naše nabídka, především z hlediska rychlosti výplaty alespoň nějakých prostředků, atraktivní.

Jaké řešení případu SALIA GROUP nabízíme?

Vzhledem k charakteru Vaší pohledávky jsme se rozhodli nastavit jednotné podmínky bez variantního řešení.

 • Odkup pohledávky - Pohledávka za SALIA GROUP bude postoupena z klienta na IFIS za níže uvedených podmínek, a to na základě smlouvy o postoupení pohledávky za současného předpokladu rubopisu směnky či certifikátu,
 • Okamžitá platba za pohledávku plus dodatková úplata - Za postoupení pohledávky vyplatíme část úplaty okamžitě a dodatkovou úplatu fixovanou na okamžik vymožení pohledávky,
 • 5% z nominálu vyplatíme ihned - Okamžitě vyplacená finanční úplata za postoupení pohledávky bude nastavena na 5% z klientem prokazatelně vložených finančních prostředků (dále jen „nominální hodnota“) vyplacených do 7 pracovních dnů od podpisu naší smlouvy,
 • 90% z všeho vymoženého nad 20% z nominálu vyplatíme po vymožení pohledávky - Dodatková úplata, která bude nedílnou součástí ujednání, bude fixovaná na okamžik vymožení pohledávky, která a je nastavena na částku rovnající se 90% z veškeré vymožené částky nad 20% z nominální hodnoty pohledávky.
 • Vše vyřešíme korespondenčně a rychle - Vyplňte prosím níže uvedený kontaktní on-line formulář, zadejte všechny požadované údaje. My Vám po odeslání potvrdíme přijetí dokumentace a též skutečnost, že jsme převzali podklady ke zpracování. Následně Vám v řádu několika dnů na e-mail zašleme vypracovanou smluvní dokumentaci (bude odpovídat vzorové dokumentaci zde zveřejněné, kterou máte k dispozici ke stažení) k podpisu. Vy si Smlouvu o postoupení pohledávek včetně ujednání i úplatě dvakrát vytisknete, jedno paré prosím podepište ověřeným podpisem (u notáře, na Czech pointu na přepážce pošty či na Obecním úřadě s tímto oprávněním), jedno paré stačí podepsat podpisem neověřeným. Následně vše zašlete na naši adresu IFIS investiční fond a.s., Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, my zajistíme podpis na naší straně, následně Vám zašleme Vaše paré smlouvy a současně s tím zadáme úplatu k proplacení směrem na Váš účet, který jste nám pro tento účel určili.


Pokud máte zájem o spolupráci vyplňte prosím formulář, zašlete nám podklady k Vaší pohledávce. Potřebujeme znát Vaše jméno, příjemní, datum narození, bydliště a též výši Vaší pohledávky a číslo účtu na který Vám budeme částku úplaty poukazovat. Jednoduše – potřebujeme znát všechny údaje tak abychom Vám mohli připravit smluvní dokumentaci. Taktéž Vás prosíme o přiložení maxima podkladů (skenů v pdf) k pohledávce, abychom mohli tuto do smlouvy specifikovat. Zároveň prosíme o vyplnění Vašeho telefonického kontaktu a poskytnutí e-mailové adresy, na kterou Vám smluví dokumentaci zašleme k podpisu.

Přílohy ke stažení:
Smlouva o postoupení pohledávky včetně Dohody o úplatě - vzor

Informační linka k obchodnímu případu: +420 511 192 778
E-mail: vykup@midesta.cz

Po vyplnění níže uvedeného formuláře, si vás dovolíme v dohledné době kontaktovat a zašleme Vám přímo pro Váš případ Vaší pohledávky vypracovanou smluvní dokumentaci.

  Formulář - vyjádření zájmu o řešení pohledávky za SALIA GROUP Ltd.


  Kontaktní údaje


  Dokumentace k pohledávce (skeny)

  Limit 4 MB na přílohu.


  Místo podpisu smlouvy


  Poznámka

  Níže možno vložit text s poznámkou, například napsat, zda nás kontaktujete na doporučení či zda například potřebujete se smlouvou vystavit plnou moc pro zastupování Vašeho člena rodiny při podpisu smluv, či případně připsat, že si přejete abychom Vás ještě kontaktovali telefonicky a vysvětlili či upřesnili jakýkoliv Váš další dotaz.


  *) Závěrem dáváme na vědomí, že zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám zde vyplněním předáte, a to výhradně za účelem odkupu Vaší výše uvedené pohledávky, jedná se o Vaše jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště. Zaškrtnutím tohoto políčka vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech naleznete v příslušné sekci zde na webových stránkách investičního fondu IFIS investiční fond, a.s. Více na webu IFIS.  Zprávy: