Zpráva o odměňování schválená valnou hromadou

Zprávy: