Vyjádření IFIS k rozhodnutí o povolení restrukturalizace u obchodní korporace Arca Capital Slovakia, a.s.