Co je předmětem podnikání IFIS investičního fondu?


Předmětem podnikání fondu je shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí od více kvalifikovaných investorů vydáváním účastnických cenných papírů nebo tak, že se kvalifikovaní investoři stávají jejími akcionáři, a provádění společného investování shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě určené investiční strategie ve prospěch kvalifikovaných investorů a dále správa tohoto majetku.


O investičním fondu

IFIS investiční fond, a.s. je ryze českým investičním fondem. Investiční fond je investičním fondem dle zákona č. 240/2013 Sb. Portfolio fondu je tvořeno v souladu se statutem fondu zejména pohledávkami, které fond nabyl, za účelem zhodnocení finančních prostředků akcionářů fondu. Pohledávkové portfolio investičního fondu spravuje MIDESTA, s.r.o. – společnost, která působí již 8 let v oblasti nákupu, prodeje a soudního vymáhání pohledávek. Více informací o společnosti MIDESTA, s.r.o. naleznete na webových stránkách www.midesta.cz. Administrátorem fondu je QI investiční společnost, a.s., což je partner s dlouholetými zkušenostmi na poli obhospodařování a administrace fondů.


Proč vybrat IFIS investiční fond, a.s.?

 • Portfolio pohledávek spravuje společnost MIDESTA, s.r.o., která má s pohledávkami mnohaleté zkušenosti a za dobu působení na trhu může doložit desítky referencí
 • Jsme ryze český fond
 • Řídíme se dle české právní legislativy i českého právního řádu
 • Daňovou povinnost plníme v České republice a ne v zahraničí jako konkurenční subjekty na trhu
 • Činnost fondu je zcela transparentní, neustále usilujeme o informační otevřenost

Historie

Od původních akcionářů, kteří fond založili v roce 2012 získali akciové podíly Mgr. Marek Indra a Mgr. Jiří Šebesta. IFIS je samosprávný investiční fond, jehož akcie jsou obchodovány na BCCP Praha. Během let došlo ke změně akcionářské základny, nyní má IFIS více akcionářů. Majoritu má Mgr. Marek Indra, který drží přes 70 % akcií.

Dnes je IFIS jedním z největších a nejtransparentnějších subjektů, který se pohybuje na trhu pohledávek v ČR. IFIS má velmi transparentně nastaveno řízení a kontrolu vnitřních procesů, které jsou kontrolovány několikrát ročně formou vnitřního auditu.

IFIS nakupuje pohledávky v rámci výběrových řízení především od tuzemských bank. IFIS pravidelně obchoduje např. s následujícími bankovními subjekty:

 • Komerční banka, a.s.,
 • Raiffeisenbank a.s.,
 • Česká spořitelna, a.s.,
 • Sberbank CZ, a.s.,
 • Expobank CZ a.s.,
 • Equa bank a.s.,
 • Československá obchodní banka, a. s.,
 • MONETA Money Bank, a.s.,
 • Wüstenrot hypoteční banka a.s.

a dalšími významnými subjekty jako např.:

 • MONETA leasing, s.r.o.,
 • MONETA stavební spořitelna, a.s.,
 • ESSOX s.r.o.,
 • s Autoleasing, a.s.,
 • UniCredit Leasing CZ, a.s.,
 • Artesa, spořitelní družstvo,
 • NEY spořitelní družstvo,
 • Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.,
 • Raiffesen stavební spořitelna,
 • T-Mobile Czech Republic a.s.

Jen v oblasti retailových pohledávek IFIS se společnostmi ve skupině Komerční banky dosáhl obratu ve stovkách milionů Kč (v nákupních cenách pohledávek). Rovněž se skupinou České spořitelny (Česká spořitelna a s-Autoleasing) IFIS vykazuje za dosavadní dobu spolupráce obrat v nákupních cenách ve výši cca 200 mil. Kč a dalších mnoho set milionů Kč při započtení korporátních a hypotéčních pohledávek.

Významné obchody jak v oblasti retailových a korporátních pohledávek IFIS dosáhl i u dalších výše uvedených obchodních korporací. Nákupní ceny pohledávek skupiny G.A.M. heat a skupiny LEEL u Raiffeisenbank a.s. se v obou případech pohybovaly v pásmu 100 až 200 mil Kč. U Raiffeisenbank a.s., kde paritně vystupovala Sberbank, a.s., IFIS dále nakoupil pohledávky za KPS Ria v nominálu 600 mil Kč. Kromě obchodů s bankovními subjekty se IFIS účastní také výběrových řízení organizovaných insolvenčními správci. Jako referenční případ lze uvést nákup celého úvěrového portfolia ve výši cca 1 mld Kč dlužníka úvěrového družstva UNIBON.

Docilovaný zisk IFIS za posledních 6 zdaňovacích období byl vždy v pásmu 100–200 mil, kumulativně přes 850 mil. IFIS, zisk vždy v plné rozsahu reinvestoval, k výplatě dividendy nikdy nedošlo.

Současný objem portfolia IFIS činí cca 8 mld, retailové pohledávky jsou v rozsahu cca 100 tisíc položek.